Política de Protecció de Dades


1. Política de privacitat de Viralfeel Sl informa als usuaris del lloc web sobre la seva política pel que fa al tractament i protecció dels dades de caràcter personal dels usuaris i clients que es poden obtenir per navegació o contractació de serveis a través de la seva pàgina web web. En aquest sentit, Viralfeel SL garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD. L'ús d'aquesta web implica l'acceptació d'aquesta política de privacitat.

 

2. Referent al tractament de dades, Viralfeel Sl té el deure d'informar als usuaris de la seva pàgina web sobre la recollida de dades de caràcter personal que es puguin dur a terme, bé sigui mitjançant l'enviament d'un correu electrònic o al compliment dels formularis inclosos en el lloc web. En aquest sentit, Viralfeel Sl serà considerada com a responsable de les dades obtingudes mitjançant els mitjans anteriorment descrits. Al seu torn, Viralfeel informa als usuaris que la finalitat del tractament dels dades recollits contempla: L'atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió en l'agenda de contactes, la prestació de serveis, la gestió de la relació comercial i altres finalitats relacionades. Les operacions, gestos i procediments tècnics que es realitzen de forma automàtica o no automatitzada i que possibiliten la recollida, l'emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals. Tots els dades personals, que seran recollits a través de la pàgina web de Viralfeel Sl, i per tant tindran la consideració de tractament de dades de caràcter personal, seran incorporats als fitxers declarats davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades per Viralfeel Sl.

 

3. Comunicació d'informació a tercers, Viralfeel informa als usuaris que les seves dades personals no seran cedides a tercers organismes, amb la garantia que dicha cessió de dades estigui protegida en una obligació legal o quan la prestació d'un servei impliqui la necessitat d'una relació contractual amb un encarregat de tractament. En aquest últim cas, només es durà a terme la cessió de dades al tercer quan Viralfeel Sl disposi del consentiment exprés de l'usuari.

 

4. En tant quan els dades de l'usuari són objecte de tractament per part de Viralfeel Sl. Els usuaris podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició d'acord amb el previst en la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. Per fer ús de l'exercici d'aquests drets, l'usuari haurà de dirigir-se mitjançant comunicació escrita, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), a la següent adreça: Viralfeel Sl, P vitaminia, 56, 3-2, 08460,
Santa Maria de Palautordera (Barcelona).
Aquesta comunicació ha de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l'usuari, la sol·licitud de sol·licitud, el domicili i les dades acreditades. L'exercici de drets ha de ser realitzat pel propi usuari. No obstant això, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l'autoritzat. En aquest cas, s'ha de presentar la documentació que acrediti aquesta representació de l'interessat.